Universitat de Lleida - UdL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària - ETSEA
    English version   Lengua castellana   Llengua castellana  
            

 Dr. Joel Torra Farré

Investigador
Doctorat en Biologia Vegetal, Universitat de Lleida
Màster en Bioquímica, Universitat de Barcelona
Ms Sc Biologia, Universitat de Barcelona

e-mail: joel@hbj.udl.cat
Telèfon: +34 973702623
Fax: +34 973 23 82 64

Fundació Centre UdL-IRTA
Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Catalunya
Espanya

Línies d'investigació: En general m'interessa tot el relacionat amb les males herbes, la seva biologia, i també la botànica en general. El meu doctorat es centrà en l'estudi de poblacions de rosella (Papaver rhoeas) resistents a herbicides en cereals d'hivern de Catalunya. Es va estudiar la seva biologia, mètodes de control químics i no químics, control integrat, modelització i finalment també un model bio-econòmic per al seu maneig. Actualment, a més de continuar aquestes línies de recerca, treballo en biodiversitat de males herbes en zones semi-àrides amb l'objectiu de conèixer l'efecte dels diferents manejos de cultius sobre aquesta, i també en l'estudi de la biologia de la gramínea Bromus diandrus en cereals amb sembra directa.

Links

CV
Llista de publicacions

Projectes

- Programa UdL-Impuls. Desenvolupament d'un mètode de detecció precoç i establiment d'un programa de maneig integrat de biotips de males herbes resistents a herbicides. Universitat de Lleida. Finançat pel Banc Santander. Període 2011-2014. Investigador principal: Jordi Recasens Guinjuan.
- Males herbes o diversitat vegetal. El seu paper com indicador de la eficiència de mesures agroambientals i de tècniques d'agricultura de conservació en secans cerealistes. Projecte del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación. AGL2010-22084-C02-01. Període 2011-2013. Investigador principal: Jordi Recasens Guinjuan.

- Cooperació bil·lateral amb Alemanya. Ecosystem services of agrobiodiversity – the importance of weed seed predation as assessed by experimentation and modelling. Ministerio de Educación y Ciencia, Acciones integradas Hispano-Alemanya (Projecte No. HA2007-0033). Període 2007-209. Investigador principal: Jordi Recasens Guinjuan.

- Anàlisis de la diversitat vegetal en sistemes cerealistes e influència dels marges per afavorir la depredació de llavors de males herbes. Projecte del Plan Nacional I+D+I del Ministerio Educación y Ciencia. AGL2007-60282/AGR. Període 2007-2010. Investigador principal: Jordi Recasens Guinjuan.
- Detecció i maneig integrat en cereals d'hivern de poblacions de Lolium rigidum Gaud i Papaver rhoeas L., resistents a herbicides. Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. AGL2002-01513. Període 2002-2005. Investigador principal: Jordi Recasens Guinjuan.

• Membre de la Societat Europea de Malherbologia (EWRS, www.ewrs.org)
• Membre de la Sociedad Española de Malherbología (SEMh, www.semh.net)
• Links
• Fotos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Última actualització: 21-11-15

© Universitat de Lleida

 
Grup de Recerca de Males Herbes de la Universitat de Lleida
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) Universitat de Lleida

Alcalde Rovira Roure• 25198 LLEIDA (ESPAÑA)
Email: Responsable del grup de recerca:
jrecasens@hbj.udl.es