Low Input Sustainable Agriculture (LISA). Reducció de l’aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental.

Ajut per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament experimental i innovació emmarcats en la RIS3CAT. Comunitat COTPA.

Las tasca del projecte portada a terme pel grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL, s’ha centrat en estimar l’efecte opressor de diferents cobertes vegetals sobre el desenvolupament de grama (Cynodon dactylon). Aquest objectiu s’ha plantejat les campanyes 2018 i 2019 mitjançant l’establiment (sembra) de diferents espècies vegetals com a coberta en els carrers de les vinyes. Dins aquesta tasca s’han inclòs un nou assaig i una variació en el maneig de les cobertes. 

  1. D’una banda, s’ha establert un estudi per tal de desenvolupar diferents models d’emergència de les diferents espècies que s’han utilitzat com a potencial cobertes. Els models desenvolupats han estat models tèrmics, hidrotèrmics i fotohidrotèrmics. Aquest assaig s’ha portat en parcel·les experimentals dels campus de l’ETSEA i en quatre moments diferents al llarg de les campanyes 2019 i 2020. S’ha fet així per tal de recollir la possible variabilitat estacionals en quan a condicions de temperatura, humitat i fotoperíode.
  2. El cicle vegetatiu de les cobertes sembrades es situa de forma aproximada entre els mesos de gener i juny. Donat que el desenvolupament de la grama (Cynodon dactylon) –mala herba de caràcter estival- s’inicia al mes de maig a partir de gemmes situades en estructures subterrànies (rizomes), es va creure adient modificar el tractament de les cobertes durant la campanya 2020. En aquest sentit, quan les cobertes es trobaven en ple desenvolupament a finals d’abril es va procedir a realitzar un passi d’un aparell anomenat “roller crimper”, equip adquirit per l’empresa Codorniu el mes de febrer 2020. Aquest aparell consisteix en un rullo adossat a un tractor que degut al seu pes, permet xafar i doblar les plantes creant un efecte encoixinat sobre el sòl. Aquest encoixinat esdevé una capa vegetal de lenta descomposició, que crea un efecte ombreig més durador que ve a dificultar amb més èxit l’emergència de la grama en les setmanes següents. Aquesta estratègia implementada s’ha considerat un factor més en el maneig de les cobertes i s’ha analitzat en comparació amb el tradicional passi de picadora del mes de juny (tal com s’ha realitzat les campanyes 2018 i 2019) quan la coberta es troba al final del seu cicle.   
     
GRMEV LISA
GRMEV Generalitat de Catalunya
GRMEV UE
Acció:
Generalitat de Catalunya. Ajut per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament experimental i innovació emmarcats en la RIS3CAT. Comunitat COTPA.
Referència:
7.1.7. Agricultura de Precisión. Tecnologia facilitadora TIC
Període:
2018-2021
Tipus
Autonòmics