Projectes

Internacionals

Design and customization of an innovative Decision Support System or Integrated Weed Management

Projectes del Plan Estatal I+D+i

Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital. Agencia Estatal de Investigación. REF: TED2021-130138A-I00 (2022 - 2024)

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Agencia Estatal de Investigación. REF; PID2020-113229RB-C42 (2021 - 2024)

Balance entre eficacia y sostenibilidad en el manejo integrado de malas hierbas en sistemas de producción en zonas semiáridas de Cataluña. Proyectos I+D+i; REF: AGL2014-52465-C4-2-R (2015 - 2017)

Gestión de malas hierbas en cereales y viña mediante la integración de sistemas de manejo y herramientas de decisión. Proyectos I+D+i. AGL2017-83325-C4-2-R (2018 - 2021)

Autonòmics

L’increment de la demanda de cereals i lleguminoses de producció ecològica no pot ser satisfeta actualment a Catalunya.

Projecte 561101320183A per a la formació de Grups Operatius (convocatoria 2018) i Projecte de Grup Operatiu. Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (convocatoria 2019).

Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en producció agrària ecològica DARP.

Ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, aprovats mitjançant els Grups Operatius de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agrària ecològica. DARP. 

Ajut per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament experimental i innovació emmarcats en la RIS3CAT. Comunitat COTPA.

Associats a contractes postdoctorals

Projecte UdL-Impuls Banco Santander. Contractació postdoctoral.

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral dins el programa Beatriu de Pinós (BP2019). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Projectes finançats per Agrotecnio