Treballs finals de grau

Maneig de cobertes vegetals en vinya ecològica i efecte sobre la qualitat del sòl
Autor/a: Wilson Escanilla
Any: en curs
Qualificació:

Grau d'Enginyeria Agrària

Cobertes vegetals i encoixinats en vinyes. Efecte sobre la flora arvense i vigor del cultiu
Autor/a: Roc Orengo
Any: en curs
Qualificació:

Grau d'Enginyeria Agrària

Maneig de males herbes en vinya amb cobertes vegetals i encoixinats orgànics
Autor/a: Àurea Guiu Espinal
Any: en curs
Qualificació:
Adaptabilitat de 10 varietats de camelina a un clima Mediterrani sec
Autor/a: Guiu Montaner Gangolells
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2022
Qualificació: Notable (8)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi de la resistència a herbicides inhibidors de la ALS en poblacions de mostassa borda (Sinapis arvensis) dels cereals d’hivern
Autor/a: Marc Bernad Pastoret
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2022
Qualificació: Notable (7,6)

Grau d'Enginyeria Agrària

Maneig de males herbes en vinyes ecològiques mitjançant la implementació d’encoixinats orgànics
Autor/a: Anna García Mòdol
Any: 2021
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

El paper de la diversitat de fonts de nutrients i de la fertilització del sòl en la competència entre cultius i males herbes
Autor/a: Clàudia Knudsen Esquerda
Any: 2021
Qualificació: Matrícula d'Honor (10)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte herbicida de substàncies d’origen natural per al control de Conyza bonariensis
Autor/a: Irene Llobera Miró
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte supressiu de camelina sobre Papaver rhoeas i Chenopodium album
Autor/a: Sònia Escolà Sanjuan
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2020
Qualificació: Notable (7)

Grau d’Enginyeria Agrària

Implementació i efecte competitiu de diferents cobertes vegetals en vinya per al control de Grama (Cynodon dactylon)
Autor/a: Ricard Fusté Mollà
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Pràctiques culturals en l’optimització del maneig integrat de Papaver rhoeas i Lolium rigidum en cereals d’hivern
Autor/a: Joana Serrano Salgado
Any: 2018
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Gestió integrada de rosella (Papaver rhoeas) i margall (Lolium rigidum) resistents a herbicides en sembra directa
Autor/a: Joan Lluís Comas Font
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2018
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi dels mecanismes de resistència de tipus metabòlica a l'herbicida prosulfocarb amb inhibidors enzimàtics en biotips resistents de margall (Lolium rigidum)
Autor/a: Josep Llobet Lladó
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2018
Qualificació: Notable (7)

Grau en Biotecnologia. Universitat de Vic

Emergència i demografia de poblacions de rosella (Papaver rhoeas) resistents a herbicides en funció de diferents graus de maneig integrat
Autor/a: Carla Mascó Jou
Any: 2017
Qualificació: Excel·lent (9,5)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte de la densitat i maneig de l’ordi “Hyvido” sobre la demografia i fitness reproductiva del margall (Lolium rigidum) i del brom (Bromus diandrus)
Autor/a: Marc Vilaseca Cama
Any: 2017
Qualificació: Notable (7)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi d’estratègies alternatives al glifosat per al control de males herbes en el cultiu del presseguer
Autor/a: Miquel Castillo
Any: 2017
Qualificació: Aprovat (5)

Grau d’Enginyeria Agrària

Modelització de l’emergència i del creixement fenològic de diverses males herbes de cultius d’hivern
Autor/a: Noemí Codina Pascual
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2017
Qualificació: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi dels mecanismes de resistència de tipus metabòlic en Papaver rhoeas a 2,4-D
Autor/a: Maria Tricas Perramon
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2017
Qualificació: Excel·lent (9).

Grau d’Enginyeria Agrària

Sectorització i cartografia del procés d’invasió de Periploca graeca L. en el curs baix del riu Segre
Autor/a: Marc Hidalgo Jiménez
Any: 2016
Qualificació: Matrícula d’Honor (10)

Grau de Geografia i Ordenació del Territori