Treballs finals de màster

Fitness cost de Papaver rhoeas, Anacyclus clavatus i Chenopodium album en presència de quatre varietats de Camelina sativa sembrades en dos dates.
Autor/a: Nil Casanovas Fernández
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: Octubre 2021
Qualificació: Notable (7)
Seguimiento fenológico del Teosinte en el Valle del Ebro
Autor/a: Rodolfo Lavilla Altabella
Any: Octubre 2021
Qualificació: Aprovat (6)

Màster d’Enginyeria Agronòmica.

Control de males herbes en soja a través de diferents estratègies de cultiu
Autor/a: Genís Simón Miquel
Director/a: Jordi Recasens Guinjuan Daniel Plaza Bonilla
Any: Octubre 2021
Qualificació: Matrícula d'Honor (10)

Màster de Protecció Integrada de cultius

Premi Extraordinari de Treballs Final de Màster curs 2021-22

Caracterización de la resistencia a herbicidas de nuevas poblaciones de Amaranthus palmeri de Cataluña
Autor/a: Germán Mora Marin
Any: En curs
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Maneig i efecte al·lelopàtic de cobertes vegetals en el control de males herbes en vinya ecològica
Autor/a: Bruna Català Torrella
Any: 2021
Qualificació: Matrícula d’Honor (10)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Cobertes vegetals en vinya per al control de Cynodon dactylon (L.) Pers.
Autor/a: Irene de la Fuente Carratalà
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Estudi de l'eficàcia i selectivitat de diferents formulacions de quizalofop.
Autor/a: Ramón Sala Solé
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Efecte de les tècniques de maneig de sòl sobre els herbicides de preeemergència en el control de Lolium rigidum
Autor/a: Èlia Pereta Hernandez
Any: 2020
Qualificació: Notable (8,5)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Capacitat competitiva del cultiu de camelina (Camelina sativa Crantz.) contra diverses espècies de males herbes
Autor/a: Noemí Codina Pascual
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius. Premio Sociedad Española de Malherbología 2021

Efecte del maneig del sòl i l’endarreriment de la data de sembra del cultiu de camelina (Camelina sativa) sobre les males herbes en camps ecològics de secà
Autor/a: Noemí Codina Pascual
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2020
Qualificació: Notable (8)

Màster en Enginyeria Agronòmica

El rol de la glutació-S-transferasa i del cicotrom P450 en la resistència metabòlica a herbicides en Lolium rigidum de cereals d'hivern
Autor/a: Ana Oliver Flores
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2020
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Aplicación, en campos de maíz, de tecnología UAV y de análisis de imágenes en la detección de infestaciones de malas hierbas y su relación con el rendimiento del cultivo
Autor/a: Clara Orno Badia
Any: 2019
Qualificació: Excel·lent (9,5).

Treball premiat per la Sociedad Española de Malherbología com a millor TFM en malherbología de l’any 2020.

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Estudi de la possible resistència múltiple a bromoxinil en un biotip de rosella (Papaver rhoeas)
Autor/a: Oriol Cuñé Solà
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2019
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster en Enginyeria Agronòmica

Estudio de la posible resistencia al tribenurón en la especie Chrysanthemum coronarium
Autor/a: Raúl Ochoa Fernández
Director/a: Joel Torra Farré
Any: 2019
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster en Enginyeria Agronòmica

Ensayo de germinación y emergència de diferentes especies de cubiertas vegetales
Autor/a: Ignacio Lordán Guardiola
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2018
Qualificació: Notable (7)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Modelización de la emergència y el crecimiento fenológico de diversas malas hierbas de cultivos de invierno
Autor/a: Mario Pinto Plaza
Director/a: Aritz Royo Esnal
Any: 2018
Qualificació: Notable (8)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Control de males herbes en vinya ecològica mitjançant l’ús d’encoixinats i substàncies naturals d’efecte herbicida
Autor/a: Neus Mas Coma
Any: 2018
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Efecte de diferents encoixinats orgànics i herbicides naturals en l’emergència i el desenvolupament de males herbes diana en vinya ecològica
Autor/a: Amadeo Arbonés Cid
Any: 2018
Qualificació: Excel·lent (9)

Treball premiat per la Sociedad Española de Malherbología com a millor TFM en malherbología de l’any 2019.

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Resposta de dues poblacions d’Echinochloa oryzicola enfront diferents matèries actives en dos camps del Delta de l’Ebre
Autor/a: Sergi Forcadell Mulet
Any: 2017
Qualificació: Notable (7,5)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Influencia de la fertilización en el manejo de las malas hierbas
Autor/a: Jordi Tugues Tarragona
Any: 2016
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon
Autor/a: Francisco Valencia Gredilla
Any: 2016
Qualificació: Matrícula de Honor (10)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Depredació de llavors o labor del sòl? Qué és més eficaç per al control de males herbes durant l’estiu?
Autor/a: Clàudia Canadell Isnard
Any: 2015
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Control integrado de poblaciones de amapola (Papaver rhoeas) L. resistentes a herbicidas
Autor/a: Judith Llobera Donoso
Director/a: Joel Torra FarréJordi Rey Caballero
Any: 2014
Qualificació: Notable (8)

Màster d’Enginyeria Agronòmica

Comportamiento de Cyperus rotundus bajo materiales biodegradables y con hidromulch
Autor/a: Ana Isabel Marí
Director/a: Jordi Recasens GuinjuanAlicia Cirujeda
Any: 2013
Qualificació: Notable (8)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Programa de control integrado de poblaciones de Papaver rhoeas L. resistentes a herbicidas
Autor/a: Jordi Rey Caballero
Any: 2013
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Control integrado de Lolium rigidum en sistemas extensivos de secano
Autor/a: José María Montull Daniel
Any: 2011
Qualificació: Matrícula de honor (10)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Estudio de la demografía de Bromus diandrus bajo diferentes sistemas de cultivo en cereales de invierno
Autor/a: Laura Rosell Vilaseca
Any: 2011
Qualificació: Excel·lent (9)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Manejo de malas hierbas bajo diferentes sistemas de cultivo en sistemas cerealistas de secano
Autor/a: Noemí Pacheco Antón
Any: 2010
Qualificació: Excel·lent (9,5)

Màster de Protecció Integrada de Cultius

Banco de semillas de malas hierbas en un cultivo de maíz con distintos sistemas de laboreo
Autor/a: Priscila Gómez Polo
Any: 2009
Qualificació: Excel·lent (9)

Máster de Protección Integrada de Cultius

Manejo de malas hierbas en cereales de invierno con siembra directa
Autor/a: Addy Laura García
Any: 2009
Qualificació: Excel·lent (9)

Máster de Protección Integrada de Cultius

Anàlisi de la diversitat florística en agroecosistemes de secà i la seva relació amb l’estructura del paisatge
Autor/a: Xavier Oriol Solé Senan
Any: 2009
Qualificació: Matrícula d’Honor (10)

Màster en Recerca en Sistemes i Productes Forestals

Evolució de la flora arvense en fruiterars de regadiu i panissars en el període 1989-2009
Autor/a: Alejandro Juárez Escario
Any: 2009
Qualificació: Matrícula d’Honor (10)

Màster en Recerca en Sistemes i Productes Forestals