Convenis

Cooperativa l'Olivera
Cooperativa l'Olivera. Vallbona de les Monges

Maneig de cobertes vegetals en vinya. Sembra de diferents cobertes vegetals en vinya i avaluar la seva influència sobre la presència de males herbes, la qualitat del sòl i el vigor del ceps. Periode: 2021- 2023 (IP Jordi Recasens, Bàrbara Baraibar)

Logotip de l'empresa ROVIROLI
Roviroli SL: Comercial Agrícola J.Perera; Cotécnica SCCL

Premsat en fred de camelina: Tancant cercles (Projecte PrefreCa). 

En aquest projecte s'aprofundeix en les condicions de maneig de tres varietats de camelina, així com el seu efecte sobre la qualitat de l'oli i el tortó produïts i de la estabilitat del tortó en el procés de l'emmagatzemament. Projecte Grups Operatius. Periode 2022-2024. (IP: Aritz Royo)

Agropecuaria Coperal
Agropecuaria Coperal; Secció de crèdit SCCL

Farina de Mestral. L'objectiu del projecte és produir farina de blat de qualitat per a la producció de "Pa de Mestral" amb la màxima eficiència i sostenibilitat possible. Inclou la millora de tècniques agronòmiques, la selecció de varietats i el maneig integrat de males herbes i malalties. Període 2022-2024. (IP: José M. Montull)

Familia Torres
Familia Torres

Manteniment del sòl en vinyes ecològiques mitjançant l’establiment de cobertes vegetals i encoixinats.  Contracte dins el projecte COPPEREPLACE - Programa Interreg Sudoe amb codi SOE4/P1/E1000. Període: 2021-2023. (IP: J. Recasens)

Roviroli S.L.
Roviroli S.L.

TiO de Camp-Tortó i Oli de Camelina premsat en fred. Ajuts per la redacció de projecte de Grups Operatiu (convocatoria 2018, execució 2019) i projecte pilot de Grup Operatiu. Període: 2020-2022. (IP: A. Royo)

Corteva Agrisciencies
Corteva Agrisciencies

4th Year Evaluation of the risk of herbicide resistance evolution in Echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop. Conveni. Període: 2021. (IP: J. Torra – J.M. Montull)

FMC Agro Europe
FMC Agro Europe

Investigate the selection pressure of a new herbicide on 4 generations of ryegrass. Període: 2019-2023. (IP: J.M. Montull)

UdL Placeholer
Alrasa Agraria

Estudio del potencial alelopático asociado al control malherbológico en viña. Ayudas a proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). ALRASA agraria S.A. y Universidad de Lleida. Període: 2019 – 2022. (IP: J. Recasens).